Miten voidaan edistää yritysten resilienssiä? Mikäs se resilienssi olikaan?

Resilienssi on muutosjoustavuutta ja häiriöiden kohtaamisen kykyä sekä palautumiskykyä erilaisista kriiseistä. Työkaluina resilienssin tason tutkimiseen voi hyödyntää erilaisia liiketalouden analyysejä, kuten vaikkapa SWOT-analyysi.

Hannele Suvanto Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista valottaa miten SeAMKin ja Helsingin yliopiston yhteisen YDIRE-hankkeen selvitysten mukaan resilienssiä voidaan yritysnäkökulmasta edistää esimerkiksi tulevaisuusherkkyydellä, mutta myös yhteistyön ja digitalisaation lisäämisen avulla. Yritysten välinen yhteistyö ja digitalisaatio voivat olla lisäämässä yrityksen muutosjoustavuutta.

Tutustu aiheeseen tarkemmin alla olevalta videolta tai syvenny YDIRE-hankkeeseen tarkemmin LinkedIn-sivulla.

Pitchauksesta bisnestä -julkaisusarjaa toteutetaan osana Into Seinäjoki Oy:n koordinoiman Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja. Sarjalla halutaan tehdä alueella tehtävää tutkimusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tutuksi, nostaa esiin kärkialoihin, ruoka ja teknologia, liittyviä ajankohtaisia teemoja ja luoda mahdollisuuksia globaaliinkin kasvuun Seinäjoen alueella.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemitekemisen koordinaatio on Euroopan unionin sekä Seinäjoen kaupungin osarahoittamaa toimintaa.  Seinäjoen kaupunki on tämän sopimuksen myötä on osa valtakunnallista Innokaupungit-verkostoa. Innokaupungit ovat luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä! Tutustu Innokaupunkien tekemiseen osoitteessa www.innokaupungit.fi