Mitkä kolme tekijää vaikuttavat yritysten digitalisaatiosta syntyvään suorituskykyyn?

Pichauksesta bisnestä -videolla johtamisen akateemisen yksikön tutkija Tuire Hautala-Kankaanpää Vaasan yliopistosta kertoo väitöskirjatutkimuksensa löydöksistä liittyen tekijöihin, joilla on huomattu olevan vaikutuksia yritysten digitalisaatiosta saavuttamaan suorituskykyyn. Katso videolta tarkemmin mitkä kolme tekijää Tuire haluaa väitöskirjansa löydöksistä nostaa esille. Kuulostavat kaikki sellaisilta, joihin voi jollain tasolla vaikuttaa.

Tuire Hautala-Kankaanpää kutsuu yrityksiä mukaan Vaasan yliopiston ja SeAMKin käynnissä olevaan DigiNet- yhteishankkeeseen, jossa keskitytään pk-yritysten digitalisoitumiseen erityisesti verkostojen näkökulmasta.

Voit myös ottaa yhteyttä Tuireen tai DigiNet-hanketiimiin, yhteystiedot ja lisätiedot hankkeen ajankohtaisista toimenpiteistä löydät DigiNet-hankkeen sivuilta.

Pitchauksesta bisnestä -julkaisusarjaa toteutetaan osana Into Seinäjoki Oy:n koordinoiman Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja. Sarjalla halutaan tehdä alueella tehtävää tutkimusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tutuksi, nostaa esiin kärkialoihin, ruoka ja teknologia, liittyviä ajankohtaisia teemoja ja luoda mahdollisuuksia globaaliinkin kasvuun Seinäjoen alueella.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemitekemisen koordinaatio on Euroopan unionin sekä Seinäjoen kaupungin osarahoittamaa toimintaa.  Seinäjoen kaupunki on tämän sopimuksen myötä on osa valtakunnallista Innokaupungit-verkostoa. Innokaupungit ovat luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä! Tutustu Innokaupunkien tekemiseen osoitteessa www.innokaupungit.fi