Miten uusia elintarvikeinnovaatioita kehitetään?

Markus Ojala kertoo lyhyellä Pitchauksesta bisnestä -videolla miten Frami Food Labissä voidaan testata uusia elintarvikeprosesseja ja valmistusmenetelmiä sekä kehittää uusia tuotteita yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ruoka-alan tutkimus- ja kehitystoimijoiden kanssa. Näin päästään osallistamaan myös tulevaisuuden osaajia mukaan uusien tuotteiden kehittämiseen.

Videolla kerrotaan myös miten Seinäjoen ammattikorkeakoulun Wise Frami Food -hankkeessa edellä mainittuja toimintoja pyritään digitalisoimaan. Lue lisää hankkeesta verkkosivuilta. Markus Ojala työskentelee projektipäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Hänen erikoisalaansa ovat ruokaprosessit ja bioteknologia. Markus auttaa sinua mielellään eteenpäin elintarvikekehittämiseen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä. p. 040 830 2084, etunimi.sukunimi@seamk.fi. Voit myös varata ajan pikapalaveriin Markuksen kanssa tai tutustua SeAMKin tutkimus- ja kehittämistoimiin.

Pitchauksesta bisnestä -julkaisusarjaa toteutetaan osana Into Seinäjoki Oy:n koordinoiman Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja. Sarjalla halutaan tehdä alueella tehtävää tutkimusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tutuksi, nostaa esiin kärkialoihin, ruoka ja teknologia, liittyviä ajankohtaisia teemoja ja luoda mahdollisuuksia globaaliinkin kasvuun Seinäjoen alueella.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemitekemisen koordinaatio on Euroopan unionin sekä Seinäjoen kaupungin osarahoittamaa toimintaa.  Seinäjoen kaupunki on tämän sopimuksen myötä on osa valtakunnallista Innokaupungit-verkostoa. Innokaupungit ovat luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä! Tutustu Innokaupunkien tekemiseen osoitteessa www.innokaupungit.fi