Pk-yrityksen arki on kiireistä, mutta tulevaisuuteen aktiivisesti suuntautuvat ”valppaat” yritykset kannattavat jopa kolmanneksen paremmin kuin verrokkinsa ja kasvavat 200% nopeammin (Rohrbeck & Kum 2018). No miten voisi lisätä tällaista valppautta tai tulevaisuuskeskeisyyttä?

Heli Kurikka Tampereen yliopistosta kertoo Pitchauksesta bisnestä -videolla STRATU-hankkeesta, jonka tavoitteena on ollut auttaa Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten tulevaisuuskeskeistä strategiatyötä. Sitä on tehty esimerkiksi luomalla tilannekuva ja tuottamalla tulevaisuustyökalu yritysten käyttöön.

Tutustu videolta aiheeseen lisää. Huomioithan, että video ei näy, jos evästeitä ei ole sallittu.

Lue lisää Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä STRATU –hankkeen toimenpiteistä sekä vinkeistä tai ota yhteyttä Heliin, yhteystiedot löytyvät hankkeen sivuilta.

Pitchauksesta bisnestä -julkaisusarjaa toteutetaan osana Into Seinäjoki Oy:n koordinoiman Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja. Sarjalla halutaan tehdä alueella tehtävää tutkimusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tutuksi, nostaa esiin kärkialoihin, ruoka ja teknologia, liittyviä ajankohtaisia teemoja ja luoda mahdollisuuksia globaaliinkin kasvuun Seinäjoen alueella.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemitekemisen koordinaatio on Euroopan unionin sekä Seinäjoen kaupungin osarahoittamaa toimintaa.  Seinäjoen kaupunki on tämän sopimuksen myötä on osa valtakunnallista Innokaupungit-verkostoa. Innokaupungit ovat luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä! Tutustu Innokaupunkien tekemiseen osoitteessa www.innokaupungit.fi