Yhteistyössä on voimaa. Mutta millaista voimaa on kilpailijan kanssa tehtävässä yhteistyössä?

Anni Rajala Vaasan yliopistosta kertoo Pitchauksesta bisnestä -videolla millaisia etuja kilpailijoiden kanssa tehtävä yhteistyö voi tarjota ja mitä se vaatii. Ainakin hyviä pelisääntöjä, mutta myös tietynlaista asennetta ja mindsettiä yrityksen johdolta. Hyötyjä on löydettävissä muiden muassa tavoiteltaessa kasvua yhdessä.

Tutustu aiheeseen tarkemmin Anni Rajalan ja Annika Tidströmin tutkimusartikkelin avustuksella osoitteessa: Lue artikkeli kokonaisuudessaan täällä.

Tarkka viitetieto: Rajala, Anni & Tidström, Annika (2022). Examining the effects of a coopetitive mindset on SME performance: The moderating role of growth. Industrial Marketing Management, 105, 351-358.

Pitchauksesta bisnestä -julkaisusarjaa toteutetaan osana Into Seinäjoki Oy:n koordinoiman Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja. Sarjalla halutaan tehdä alueella tehtävää tutkimusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tutuksi, nostaa esiin kärkialoihin, ruoka ja teknologia, liittyviä ajankohtaisia teemoja ja luoda mahdollisuuksia globaaliinkin kasvuun Seinäjoen alueella.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemitekemisen koordinaatio on Euroopan unionin sekä Seinäjoen kaupungin osarahoittamaa toimintaa.  Seinäjoen kaupunki on tämän sopimuksen myötä on osa valtakunnallista Innokaupungit-verkostoa. Innokaupungit ovat luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä! Tutustu Innokaupunkien tekemiseen osoitteessa www.innokaupungit.fi