Artikkeli 2:

CSRD astuu voimaan ensi vuonna. Mitä uusi vastuullisuuden EU-direktiivi merkitsee yrityksesi jokapäiväisessä työssä? Tilasimme Aihio Digitalilta neljän artikkelin sarjan aiheesta. Tutustu sarjaan ja ota direktiivin suomat mahdollisuudet hyötykäyttöön.

 

Mitä Scope 1, 2 ja 3 päästöluokat tarkoittavat?

Edellisessä artikkelissa nostimme esille uuden EU-direktiivin (CSRD:n) voimaan astumisen, ja yritysten raportointivelvollisuuden eri päästöluokista. Tämänkertaisessa kirjoituksessa kerromme tarkemmin kolmesta eri päästöluokasta ja niiden vaikutuksista yritystoiminnassa.

Yrityspäästöt jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen. Osa-alueet on nimetty etuliitteellä ”Scope”. Tällä hetkellä yleisesti raportoidut päästöluokat ovat Scope 1 ja 2.

Hyvänä esimerkkinä näistä päästöluokista voidaan pitää mm. Suomen hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2035. Tämä valtakunnallinen tavoite kattaa nimenomaan valtion suorat (Scope 1) ja ostoenergian (Scope 2) tuottamat päästöt.

Tavoite ei kuitenkaan vielä kata Scope 3 -päästöjä. Toisin sanoen valtion epäsuoria päästöjä. Tällä kertaa kerromme teille, mitä nämä kolmen luokan päästöt tarkoittavat konkretiassa, ja kuinka voit kerätä itsellesi mahdollisimman kattavan päästödatapaketin.

 

Scope 1 ja 2: Yrityksen suorat ja ostoenergian päästöt

Suorat ja ostoenergian päästöluokat ovat ne, jotka on myös helpoin todentaa, hallinnoida ja keventää. Scope 1 ja 2 kattavat yrityksen omistamien kiinteistöjen, kuten toimisto- ja tuotantotilojen sekä ajoneuvojen, tuottamat päästöt.

Ajatellaan esimerkiksi, että yrityksesi omistaa pakettiauton ja varastotilan. Pakettiautosi tuottaa päästöjä. Tämä on esimerkki yrityksesi suorista päästöistä, eli Scope 1:stä. Vastaavanlaisesti yrityksesi toimitila – kuten varasto – vaatii sähköt. Sähkön ja lämmön kulutus lasketaan mukaan Scope 2 -tason päästöihin.

Koska polttoaineiden ja sähkön kulutuksen tuottamat päästömäärät osataan jo laskea palveluntarjoajien puolesta liki 100-prosenttisesti, on näihin myös helpointa tarttua. Jos haluat keventää yrityksesi päästömääriä, erilaiset sähkö- ja leasingsopimukset kiinteistöille sekä autoille ovat erinomainen tapa lähteä liikkeelle. Kun käyt keskustelua yrityksesi sopimuksista, pyydä palveluntarjoajalta mahdollisimman hiilineutraalia vaihtoehtoa, ja voit taata myös itsellesi suotuisamman mielikuvan asiakkaidesi silmissä.

 

Scope 3: Yrityksen epäsuorat päästöt

Kirjoitimme ensimmäisessä artikkelissa epäsuorien päästöjen (Scope 3) raportointivelvollisuudesta, ja kuinka näiden laskenta sekä raportointi voi tuottaa alussa haasteita.

Siinä missä Scope 1 ja 2 ovat helposti lähestyttäviä päästötasoja, epäsuorien päästöjen osuus saattaa olla kovinkin monimutkainen. Epäsuoriksi päästöiksi voidaan laskea mm. raaka-aineet, tuotteiden pakkausmateriaalit, tuotteista syntyvät jätteet, työmatkaliikenne ja polttoaineiden valmistus.

Muutamia esimerkkejä…

Kun sinä tai yrityksesi työntekijät ajatte kotoa työpaikalle, aiheutatte epäsuoria päästöjä. Kun yrityksesi tuottaa jätettä, jätteiden hävityksen tuottamat päästöt lasketaan epäsuoriksi päästöiksi. Kun yrityksesi myymille tuotteille louhitaan raaka-aineet, myös nämä lasketaan epäsuoriksi päästöiksi.

On siis selvää, että kolmannen päästöluokan osuus voi olla yrityksesi kokonaispäästöistä hyvinkin laaja. Joillakin toimijoilla jopa 90 % koko potista. Riippuen yrityksen toimialasta ja koosta.

Jos yrityksesi tuottaa liikevaihtoa konsultoinnin avulla, johon tarvitset kannettavan tietokoneen ja nettiyhteyden, sinun tuskin tarvitsee vaivata päätäsi epäsuorien päästöjen osalta. Jos liiketoimintaasi sisältyy asiakaskäyntejä tai myyt lisäksi yrityksesi logolla painettuja oheistuotteita, tulee sinun varmistaa oheistuotteiden ja ajokilometrien tuottamat päästöt.

Fyysiset tuotteet, kuten elintarvikkeet, lelut tai vaatteet vaativat pakkauksia säilyäkseen. Näiden tuotteiden ja pakkausten valmistus on yrityksesi epäsuora päästö.

Jos yrityksesi on logistiikka-alalla tai tuotantolaitos, tulee sinun ottaa jo huomattavasti enemmän tekijöitä huomioon. Edellä mainittujen Scope 1 ja 2 -päästöjen lisäksi kuljetusalan yritykset tuottavat mm. työmatkaliikennettä. Samoin tuotantolaitokset tarvitsevat tuotteiden valmistukseen paljon raaka-aineita, komponentteja ja metalleja. Näiden louhinta ja valmistus ovat yrityksesi epäsuoria päästöjä.

Olemme nyt yhdessä todenneet, että epäsuorien päästöjen osuus on hyvinkin laaja. Kuinka voit tarttua haasteeseen, ja selvittää yrityksesi epäsuorat päästöt?

 

Kuinka pääsen kiinni yritykseni epäsuoriin päästöihin?

Aloita selvitystyö yksinkertaisesti. Tunnista ensin kaikki yritykset ja toimijat, joilta ostat palveluita tai tuotteita. Sen jälkeen listaa itsellesi liuta kysymyksiä, joiden avulla voit havainnollistaa tehokkaasti koko tilaus-toimitusketjun.

Kysy itseltäsi mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Minkä maalaisilta yrityksiltä ostat tuotteita tai palveluita?
  • Mitä konkreettista ostat kyseisiltä yrityksiltä?
  • Kuinka laaja informaatio kyseisillä yrityksillä on omissa vastuullisuusraporteissaan?

Jokaiselta yritykseltä kannattaa tiedustella todistuksia mahdollisista päästökompensaatio- tai vastuullisuusprojekteista. Jos ostat esimerkiksi tuotteita toimijalta, joka itse valmistaa tuotteensa hiilineutraalisti, sinun tulee vain selvittää logistiikan luomat päästöt. Jos yritys ei valmista hiilineutraalisti tuotteitaan, voit pyytää siltä selvitystä, kuinka suuret tuotekohtaiset päästöt ovat.

Näiden tietojen avulla olet jo pitkällä prosessissa. Kyse on loppujen lopuksi informaation jakamisesta läpinäkyvästi. Työ kannattaa kuitenkin aloittaa hyvissä ajoin. Mitä pikemmin yritykselläsi on ymmärrys kaikista päästöluokista, sitä enemmän luot myös kilpailukykyä markkinoilla. Jos huomaat olevasi tilanteessa, jossa näitä informaatioita ei sinulle voida tarjota, kannattaa tuotteet ja palvelut kilpailuttaa sellaisilta yrityksillä, joilta päästödataa voidaan todentaa.

 

Nyt kun työssä päästään alkuun, katsotaan seuraavaksi tarkemmin, kuinka voit kohentaa yrityksesi kilpailukykyä ja brändiarvoa läpinäkyvällä viestinnällä.

Uutiset
Seinäjoki – hiilineutraali kaupunki
Uutiset 01.09.2023
CSRD ja hiilineutraalius luomassa brändiarvoa
Uutiset 01.09.2023
CSRD ja yritysten kolme päästöluokkaa 
Uutiset 01.09.2023
CSRD tulee, mitä hiivattia?
Uutiset 01.09.2023
Kohti vastuullisempia tapahtumia
Blogi 08.12.2022
Vastuullisuus tärkeää kaikenkokoisille yrityksille
Uutiset 18.03.2022