Innovaatiotoiminnan ekosysteemi

ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU 2021-2027 - painopisteinä ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus

Innovaatiotoiminnan ekosysteemi

ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU 2021-2027 - painopisteinä ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus

Seinäjoki luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä

Seinäjoen kaupungilla on kunnia olla mukana maan laajuisessa innovaatiotoimintaa vahvistavassa ekosysteemisopimusten kokonaisuudessa. Euroopan aluekehitysrahaston ja Seinäjoen kaupungin rahoittaman tekemisen tavoitteena on vahvistavat osaamista ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa osana hallituksen toimia. Näiden toimien avulla halutaan luoda Suomesta vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemitoimintaa tehdään Seinäjoella vuosina 2021-2027 teemalla ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU. Strategisen tason kehittämisen painopisteitä kokonaisuudessa ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus. Sopimuksen toimenpiteiden avulla halutaan vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoimia alueellamme, rohkaista innovaatiotoimiin, lisätä kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyisten ekosysteemien syntyä.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta koordinoidaan Into Seinäjoki Oy:n ja Seinäjoen kaupungin toimesta. Seinäjoen kaupungin ekosysteemisopimuksen kautta olemme osa Innokaupungit-verkostoa, jonka muodostavat 16 yliopistokaupunkia Suomessa.

Tarkempia tietoja teemakohtaisista toimenpiteistä ja tavoitteista voit lukea Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toimenpidekuvauksesta.

       

RUOKAEKOSYSTEEMIN KESTÄVÄ UUDISTUMINEN

Ruokaekosysteemin kestävän uudistumisen tavoitteena on sopimuskauden aikana uudistaa alueen ruokaekosysteemi kestävästi uudelle kansainväliselle tasolle yritysten vahvuudet, investoinnit, alan kestävyysmuutos ja digitalisaatio kasvun lähteenä huomioiden.

ÄLYKKÄÄSTI UUDISTUVA TEOLLISUUS

Painopisteen tavoitteena on alueen nousevan valmistavan teollisuuden automaation ja digitalisaation vahvistaminen sekä toimintaedellytysten kehittäminen erityisesti kestävät logistiset ratkaisut huomioiden. Lisäksi painopiste edistää alan kansainvälisen liiketoiminnan ja liiketoimintamallien syntymistä.

Seinäjoki pelurina Innokaupunkien verkostossa
Ekosysteemi 11.11.2022
Konkretiaa kärkiteemoihin hankkeilla
Ekosysteemi 09.11.2022
Hankerintamalla vipinää
Ekosysteemi 25.10.2022
Ekosysteemisopimuksen hankehaku auki N.Y.T. 
Blogi 10.10.2022
TKI – mutta mistä lisää iitä?
Blogi 21.09.2022
Ekosysteemin nyyttäreillä kaikki tuovat ja kaikki saavat
Ekosysteemi 02.09.2022


Taustaa ekosysteemisopimuksille

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan yliopistokaupunkien kanssa on luotu erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimukset toteuttavat osaltaan valmisteilla olevien muiden kansallisten välineiden eli TKI-tiekartan ja viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman tavoitteita. Innovaatioekosysteemien kehittämiseen keskittyvien sopimusten toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021 – 2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein.

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristöSopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit ja hankinnat voidaan sopimuksilla valjastaa entistä tehokkaammin innovaatiotoimintaan. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Sopimuskaupungeille yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen. (Lähde: TEM)

Seinäjoen kaupunki ja valtio ovat solmineet sopimuksen julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021-2027 on nimeltään ÄLYKÄS VIHREÄ KASVUStrategisen tason kehittämisen painopisteitä kokonaisuudessa ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus.

Yhteyshenkilöt

Niemi Hannemari
Kehitystoimenpiteiden valmistelu
Ala-Kauppila Iisakki
Teknologiateollisuuden yrityskehitys
Kankaanpää Sanna
Ruokaketjun yritysten kehittäminen
Kivimäki Elisabet
Sijoittumispalvelut ja kansainvälistyminen
Koivisto Elina
Yritysten kansainvälistyminen
Jokela Piia-Marika
Yritysten digitalisaatio