Innovaatio-
toiminnan
ekosysteemi

Innovaatio-
toiminnan
ekosysteemi

ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU 2021-2027 – painopisteinä ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus

Seinäjoki luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä

Seinäjoen kaupungilla on kunnia olla mukana maan laajuisessa innovaatiotoimintaa vahvistavassa ekosysteemisopimusten kokonaisuudessa. Euroopan aluekehitysrahaston ja Seinäjoen kaupungin rahoittaman tekemisen tavoitteena on vahvistavat osaamista ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa osana hallituksen toimia. Näiden toimien avulla halutaan luoda Suomesta vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemitoimintaa tehdään Seinäjoella vuosina 2021-2027 teemalla ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU. Strategisen tason kehittämisen painopisteitä kokonaisuudessa ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus. Sopimuksen toimenpiteiden avulla halutaan vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoimia alueellamme, rohkaista innovaatiotoimiin, lisätä kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyisten ekosysteemien syntyä.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta koordinoidaan Into Seinäjoki Oy:n ja Seinäjoen kaupungin toimesta. Seinäjoen kaupungin ekosysteemisopimuksen kautta olemme osa Innokaupungit-verkostoa, jonka muodostavat 16 yliopistokaupunkia Suomessa.

Tarkempia tietoja teemakohtaisista toimenpiteistä ja tavoitteista voit lukea Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toimenpidekuvauksesta.

RUOKAEKOSYSTEEMIN KESTÄVÄ UUDISTUMINEN

Ruokaekosysteemin kestävän uudistumisen tavoitteena on sopimuskauden aikana uudistaa alueen ruokaekosysteemi kestävästi uudelle kansainväliselle tasolle yritysten vahvuudet, investoinnit, alan kestävyysmuutos ja digitalisaatio kasvun lähteenä huomioiden.

ÄLYKKÄÄSTI UUDISTUVA TEOLLISUUS

Painopisteen tavoitteena on alueen nousevan valmistavan teollisuuden automaation ja digitalisaation vahvistaminen sekä toimintaedellytysten kehittäminen erityisesti kestävät logistiset ratkaisut huomioiden. Lisäksi painopiste edistää alan kansainvälisen liiketoiminnan ja liiketoimintamallien syntymistä.

Kehittämishankkeet edistämässä innovaatiotoimintaa Seinäjoen alueella

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -rahoitusta hyödynnetään rahoittamaan Seinäjoen kaupungin ja TEM:in välistä Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta toteuttavia kehittämishankkeita. Rahoitushakuja avataan vuosittain aina vuoteen 2027 saakka. Vuoden 2023 syksyyn mennessä avoimena on ollut kaksi rahoitushakua, joista on lähtenyt liikkeelle molempiin painopisteisiin liittyviä sekä läpileikkaavia teemoja edistäviä hankkeita. Tavoitteena on rahoittaa noin 10 hanketta vuosittain.

Hankkeiden ja sopimuksen yhteisenä tavoitteena on johtaa esimerkiksi tutkimus- ja yrityskentän yhteistyöhön, rohkeisiin kokeiluihin, tiedon ja osaamisen vahvistamiseen, uuteen liiketoimintaan ja rahoitusmahdollisuuksiin, uusiin työpaikkoihin ja globaalisti avautuviin oviin.

LUE LISÄÄ ALAHANKKEISTA >>


Taustaa ekosysteemisopimuksille

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan yliopistokaupunkien kanssa on luotu erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimukset toteuttavat osaltaan valmisteilla olevien muiden kansallisten välineiden eli TKI-tiekartan ja viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman tavoitteita. Innovaatioekosysteemien kehittämiseen keskittyvien sopimusten toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021 – 2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein.

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristöSopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit ja hankinnat voidaan sopimuksilla valjastaa entistä tehokkaammin innovaatiotoimintaan. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Sopimuskaupungeille yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen. (Lähde: TEM)

Seinäjoen kaupunki ja valtio ovat solmineet sopimuksen julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021-2027 on nimeltään ÄLYKÄS VIHREÄ KASVUStrategisen tason kehittämisen painopisteitä kokonaisuudessa ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus.

Yhteyshenkilöt

Niemi Hannemari
Kehitysjohtaja
Kehityshankkeiden valmistelu
Ala-Kauppila Iisakki
Asiantuntija
Teknologiateollisuuden yrityskehitys
Kankaanpää Sanna
Kehittämispäällikkö
Ruokaketjun yritysten kehittäminen
Kivimäki Elisabet
Asiakkuuspäällikkö
Sijoittumispalvelut ja kansainvälistyminen
Koivisto Elina
Kehittämispäällikkö
Ruokaketjun yritysten kansainvälistyminen
Jokela Piia-Marika
Asiantuntija
Startup- ja innovaatiotoiminta

Sopimuskokonaisuuden ohjaus

Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukokonaisuuden strategisia linjauksia ja painotuksia tekee alueen toimijoista koostuva johtoryhmä. Sopimuskokonaisuuden puitteissa rahoitettavien hankkeiden valintaprosessiin liittyvästä pisteytyksestä vastaa Seinäjoen kaupungin pisteytysryhmä. Rahoitettavien hankkeiden teknisen tarkastelun tekee Etelä-Pohjanmaan liitto.

Johtoryhmän ja pisteytysryhmän kokoonpanot on kuvattu alla:

Johtoryhmä:

Jaakko Kiiskilä, Seinäjoen kaupunki (pj.)
Erkki Välimäki, Seinäjoen kaupunki
Olli-Pekka Viinamäki, Seinäjoen yliopistokeskus
Jari Kolehmainen, Seinäjoen yliopistokeskus
Timo Saari, Etelä-Pohjanmaan Ely -keskus
Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (varalla Jaakko Hallila)
Pasi Artikainen, Sedu
Heli Rintala, Etelä-Pohjanmaan liitto
Päivi Mäntymäki, Etelä-Pohjanmaan liitto (rahoittajan edustaja)
Leena Perämäki, Into Seinäjoki

Pisteytysryhmä:

kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, elinvoimajohtaja Erkki Välimäki ja kehittämispäällikkö Sami Mäntymäki